Bibron's Gecko
Chondrodactylus bibronii (Smith, 1846)