Burchell's zebra
Equus quagga burchellii Gray, 1824

RSS