Dasyscypha cankers
Dasyscyphus spp. S. F. Gray0 Images