pinyon spindlegall midge
Pinyonia edulicola Gagné, 19700 Images