twig girdler
Tybalmia funeraria Bates, 18800 Images