grata canegrub
Lepidiota grata Blackburn, 1890

RSS