giant sumpweed
Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen.

RSS