purple mountain saxifrage
Saxifraga oppositifolia L.

RSS