Mascarene grass
Zoysia tenuifolia Willd. ex Thiele0 Images