white mountain-avens
Dryas integrifolia Vahl0 Images