Kabatina blight
Kabatina juniperi R. Schneid. & Arx0 Images