Sclerotinia snow mold
Sclerotinia borealis Bubák & Vleugel0 Images