leopard plant
Ligularia stenocephala (Maxim.) Matsum. & Koidz.

RSS