mallow scrub hairstreak
Strymon columella (Fabricus)0 Images