albino land snail
Achatina iredalei Preston, 19100 Images