European spindletree
Euonymus europaeus L.



0 Images