longsolid
Fusconaia subrotunda (I. Lea, 1831)

RSS