great southern white
Ascia monuste (Linnaeus)0 Images