ambrosia beetle
Xyleborus perforans (Wollaston, 1857)0 Images