purple mountain saxifrage
Saxifraga oppositifolia L.Image subid Scientific Name Common Name Autid photographer Org Baseimgurl landscape Description