magnolia white scale
Pseudaulacaspis cockerelli Cooley, 1897